Konsilo door de FOD WASO gekend voor niveau III

Konsilo werd opgenomen op de lijst van geregistreerde instellingen op de site van de FOD WASO. Dat betekent dat we ook bij de FOD WASO gekend zijn als betrouwbare partner voor het opleiden van preventieadviseurs die een basisopleiding (de zogenaamde niveau III) nodig hebben.

Heb je plannen in die richting? Neem dan zeker contact op met ons, wij zorgen dat je met de nodige kennis van zaken aan de slag kan als preventieadviseur in C-bedrijven, of dat je met de nodige kennis van zaken die rol opneemt in je eigen bedrijf (D-bedrijven).

VOKA-Leuven bespreekt “Preventie. Hoe doe je dat?”

Bedankt aan VOKA-Leuven, om het boek “Preventie. Hoe doe je dat?” in de kijker te zetten. Maar liefst een volle bladzijde in het januari-februarinummer van het magazine Ondernemers behandelt het boek van auteur Myriam Van der Steen onder de titel “Puzzel zelf je welzijnsbeleid samen”.

Voor leden van VOKA die het magazine op papier bij de hand hebben: het artikel staat op blz 67. Het boek bestellen kan nog steeds via onze eigen site (http://www.chezkonsilo.org) of via uitgever INNI (http://www.uga.be/preventie-hoe-doe-je-dat.html).