#wablieft? “Nee hoor, omstandig verslag hoeft niet”

Bedrijf: “Hallo, externe dienst PBW? Er is hier een ongeval gebeurd, en onze preventieadviseur is met vakantie. Volgens de software die we voor de aangifte gebruikten, gaat het om een ernstig arbeidsongeval*. Kunnen jullie ons bijstaan voor het omstandig verslag?”

EDPB: “Om wat voor ongeval ging het?”

Bedrijf: “Een brandwonde, en de betrokkene zal een week thuisblijven”

EDPB: “Bwah, voor brandwonden hoeft een omstandig verslag niet echt, hoor”

Bedrijf: “Tiens, volgens de criteria zou dat toch een ernstig arbeidsongeval zijn, als het gaat om brandwonden met meerdaagse ongeschiktheid?”

EDPB: “Bwah… neuh… dat doen wij niet hoor”

(denkt intussen: “Pfff, als we dat ook allemaal moeten doen”)

Bedrijf: “Kan u ons dat bevestigen via e-mail?”

EDPB: “ja, natuurlijk, geen probleem”

#wablieft?

 

*ernstig arbeidsongeval = ongeval dat voldoet aan een welbepaalde wettelijke definitie (combinatie van bepaalde gebeurtenissen/betrokken items met bepaalde gevolgen). Een omstandig verslag mag enkel opgemaakt worden door de interne preventieadviseur als die niveau II of I heeft, anders moet het door de EDPB opgesteld worden.

Konsilo door de FOD WASO gekend voor niveau III

Konsilo werd opgenomen op de lijst van geregistreerde instellingen op de site van de FOD WASO. Dat betekent dat we ook bij de FOD WASO gekend zijn als betrouwbare partner voor het opleiden van preventieadviseurs die een basisopleiding (de zogenaamde niveau III) nodig hebben.

Heb je plannen in die richting? Neem dan zeker contact op met ons, wij zorgen dat je met de nodige kennis van zaken aan de slag kan als preventieadviseur in C-bedrijven, of dat je met de nodige kennis van zaken die rol opneemt in je eigen bedrijf (D-bedrijven).

Ben jij klaar voor ISO 45001:2018?

(Positieve stemming over de FDIS ISO 45001 – bron: ISO_FDIS_45001_Report_of_Voting.pdf)

De Final Draft (FDIS) van de nieuwe ISO 45001 kreeg een positieve stemming. De commentaren die er, o.a. vanuit de Belgische normcommissie binnen het NBN, nog kwamen zijn erg beperkt. Belangrijke wijzigingen zullen er nu niet meer gebeuren, hier en daar zullen wel nog enkele redactionele puntjes op de i gezet worden.

Dat betekent dat je er nu wel op kan vertrouwen dat de beslissingen en planning voor systeemaanpassingen op basis van de huidige FDIS, valide zullen zijn en blijven.

Een hele opluchting na een lange periode van intens debat.

Voor wie al een transitie voor ISO 9001 en/of ISO 14001 achter de rug heeft, zullen de aanpassingen zeker een belletje doen rinkelen.

De eerste vraag die je jezelf moet stellen is die i.v.m. timing. Wanneer vervalt je huidige OHSAS-certificaat, en is het haalbaar om tegen die datum je systeem omgetuned te hebben naar ISO 45001?

Dat geeft je alvast je tijdsframe.

Alles wat je nu nog moet doen, is de ISO 45001 overlopen en nagaan op welke punten jouw systeem bijsturing nodig heeft (hint: download ons stappenplan om je op weg te helpen).

Vind je het moeilijk om daar zelf over te oordelen? Nodig ons uit en we overlopen samen de aan te brengen wijzigingen op een halve dag. Daarna weet je perfect wat er nodig is voor de transitie van jouw systeem (gapanalyse), en kan je met een concreet actieplan naar je directie.

Jaarverslag opsturen naar de inspectie = verleden tijd

De essentie?

Het jaarverslag van de Interne Dienst PBW, dat je klassiek voor 1 april aan de FOD WASO moest bezorgen, hoeft voortaan niet meer opgestuurd te worden. Je moet het enkel ter beschikking van de inspectie houden. Je moet het dus wel nog opmaken.

PS: zin in een ludieke blik op deze wetgeving? Lees dan de Preventiekronkels die we hierover publiceerden.

In de marge
Andere meldingen  aan de inspectie, die voortaan ook niet meer moeten:
– werken in hyperbare omgeving hoeven niet meer vooraf gemeld te worden (Codex V.4-20 & V.4-25)
– gebruik van waterstofcyanide en afgeleide verbindingen hoeft niet meer gemeld te worden (Codex, VI.1-36)
– de alternatieve grenswaarden die je samen met de arbeidsgeneesheer bedacht hebt, bij blootstelling aan bepaalde producten in een niet gangbaar patroon, hoef je ook niet meer te melden (Codex, V.1-45).

 

Interesse in de details?

·        Datum van de wettekst: KB van 7 februari 2018.

·        Datum Belgisch Staatsblad: 26 februari 2018.