Visie-NL

Missie

 “We zijn niemands bedreiging
en iedereens opportuniteit.”

Konsilo biedt duurzame ondersteuning aan al wie vooruitgang wil boeken op persoonlijk of organisatieniveau op het vlak van welzijn op het werk, kwaliteit en milieu.

Konsilo wil bekend staan als respectvolle en betrouwbare toegangspoort tot het realiseren van grote en kleine projecten.

Konsilo doet dit via consultancy, training en auteurs- en redactiewerk. We brengen het in praktijk, we geven er les over, we schrijven erover.


Visie

Konsilo is voor al zijn partners ten allen tijde een respectvolle en betrouwbare partner.

  • Voor klanten is Konsilo een luisterende partner die meedenkt en vertrekt vanuit de bestaande sterkte van de klant. Konsilo is hierbij “het betaalbare alternatief” binnen de consultancy- en opleidingsmarkt.

  • Konsilo verwelkomt partnerships om samen te creëren en te ontwikkelen. Als gelijken en met wederzijds respect. Samen deel uitmakend van “lerende netwerken” die vanuit een synergie grootse projecten realiseren. Konsilo voelt zich hierbij zowel voor als achter de schermen comfortabel.


Waarden

Duurzaamheid wordt een centraal gegeven in de economische ontwikkeling de komende decennia. Konsilo wil daar actief deel van zijn. In de eerste plaats door duurzame relaties met klanten, onderaannemers, partners uit te bouwen:

  • Konsilo betekent “advies” in het Esperanto. Net als het Esperanto wil Konsilo verbinden. Klanten, leveranciers en partners verbinden. Processen verbinden. Losse puzzelstukken tot een volledig beeld maken.

  • Welzijn op het werk: work should be fun. In essentie moet ieder project, iedere samenwerking een verrijking betekenen, in elk geval voor de klant, maar ook voor Konsilo en onderaannemers of partners.

  • Een nuchtere aanpak. Lean “als water”. Processen, werkwijzen en communicatielijnen zijn kort, snel en flexibel.

  • Kostbewust. Klanten en hun verwachtingen staan centraal. Overhead en algemene werkingskosten worden bewust laag gehouden om “het betaalbare alternatief” te kunnen blijven en een maximale flexibiliteit toe te laten.

  • De ecologische voetafdruk van Konsilo is beperkt en dat willen we in de toekomst ook zo houden. Verplaatsingen en verbruik van grondstoffen zijn minimaal.

Het resultaat van deze waarden moeten klanten zijn die op eigen benen kunnen staan. Trajecten worden niet langer getrokken dan nodig en zijn er op gericht de klant zelf verder te laten gaan. Met kennis, kunde en zelfvertrouwen.

“Zo wordt Konsilo een “huis van vertrouwen” waar je je thuis voelt. Of kort gezegd: chezKonsilo.”